Thứ Sáu, Tháng Mười Một 22, 2019

HỌC-KỸ NĂNG

Tự học các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và công việc

9 bước làm chủ thời gian

9 bước làm chủ thời gian

9 bước làm chủ thời gian 1. Ngủ Đúng lúc - Thức Đúng giờ Khi nhịp sinh học ổn định, bạn sẽ ở tình trạng minh mẫn hơn. Nhờ vậy sẽ suy nghĩ và thực hiện...