Thứ Tư, Tháng Chín 18, 2019

Sống Chậm-Đẹp-Vui

Sống chậm để cùng suy ngẫm, ngẫm nghĩ từ những bài học, từ câu chuyện cuộc sống với góc nhìn sâu sắc, tích cực. Giúp chúng ta có kinh nghiệm sống sâu sắc, phong phú. Từ đó biết sống đẹp, sống có ích cho đời, luôn lạc quan, vui vẻ.  

Cuộc đời qua mắt tôi

Cuộc đời qua mắt tôi

Cuộc đời qua mắt tôi Chiếc thân tứ đại khói, Sinh hoạt thế gian mây. Thành công khối nước đá, Thất bại chùm bọt tan. Nhục vinh bong bóng nước, Thương ghét hạt sương mai. Khổ...

Vô Thường

Vô Thường

Vô Thường Sáng ra thấy lạ thay Mới hôm qua còn nóng Trời nay đã gió lạnh Vô thường đến đâu hay. - Siddha -Hãy ấn like trang Quan Âm Bồ Tát để nhận được những...

Vô Thường Tùy Duyên

Vô Thường Tùy Duyên

Vô Thường Tùy Duyên Sáng ra tưởng sẽ dậy, Ngờ đâu nằm liệt giường, Ai biết trước như vậy? Cuộc đời thật vô thường. Sống biết gieo nhân yêu thương, Gặt quả hạnh phúc, vô thường...

Tự Tại Với Vô Thường

Tự Tại Với Vô Thường

Tự Tại Với Vô Thường Nếu bạn có thể sống qua mỗi ngày bình an, thì đó chính là một sự may mắn rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái...

Page 1 of 2 1 2