Thứ Hai, Tháng Mười Một 18, 2019

Thẻ: thơ tâm linh

VỘI

VỘI

VỘI Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa Vội vàng sum họp, vội chia xa Vội ăn, vội nói, rồi ...

Bài viết liên quan