Thứ Tư, Tháng Một 29, 2020

GIẢI TRÍ

Giải trí cho đời thêm vui

Hai hạng người

Hai hạng người

Hai hạng người Có hai thầy trò, một chú tiểu và một sư cụ, một hôm rời chùa đi ra phố. Sư cụ: Con thấy đường phố Hà Nội như thế nào? Chú tiểu: Rất đông...