GIẢI TRÍ

Giải trí cho đời thêm vui

Ngủ chay…

Ngủ chay…

NGỦ CHAY... Ngày tui mới trường chay, anh em đồng đội cũ thường hỏi: "Mày ăn chay vậy có ngủ chay không?". Tui biết, đó là câu hỏi không dễ trả lời đâu! Nhưng mà thế...

Page 1 of 3 1 2 3