Thứ Sáu, Tháng Tư 3, 2020
Bát nhã khẩu trang mang

Bát nhã khẩu trang mang

BÁT NHÃ KHẨU TRANG MANG *** "Mang" không khác "không mang" "Không mang" không khác "mang" "Mang" tức "không mang" "Không mang" tức "mang Thọ, tưởng, hành, thức diệt phục mang thị. . . Hề hề....

Hai hạng người

Hai hạng người

Hai hạng người Có hai thầy trò, một chú tiểu và một sư cụ, một hôm rời chùa đi ra phố. Sư cụ: Con thấy đường phố Hà Nội như thế nào? Chú tiểu: Rất đông...