Thứ Tư, Tháng Sáu 26, 2019

Hỏi đáp Tâm Linh

Hỏi đáp Tâm Linh  

Không có thân sao biết đói?

Không có thân sao biết đói?

Không có thân sao biết đói? Hôm trước khi tôi có đề cập đến cái cảm giác đói của kiếp ngạ qủy. Thì nhiều Vị thắc mắc là: "Sau khi chết, thân vật chất của chúng ta...