Văn hóa

Văn hóa phong tục tập quán

CHUYỆN PHIẾM VỀ TRÀ….

CHUYỆN PHIẾM VỀ TRÀ….

Chuyện phiếm về trà.... Có một thời tôi cùng với mấy người đồng nghiệp người Trung Quốc lang thang tại huyện Nhã Nam, Tứ Xuyên, Trung Quốc để tìm nguồn "Trúc Diệp Thanh". Trong thời gian...