Lời Hay Ý Đẹp

Sưu tầm và chia sẻ những câu Danh Ngôn, Lời Hay Ý Đẹp

Tôi Học Được Rằng…

Tôi Học Được Rằng…

Tôi Học Được Rằng Tôi học được rằng: Tự hiểu mình là điều quan trọng nhất. Tôi học được rằng: Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi...

13 ĐIỀU KHÔNG NÊN

13 ĐIỀU KHÔNG NÊN

13 ĐIỀU KHÔNG NÊN 1. Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn. 2. Không nên đánh giá...