Thứ Tư, Tháng Một 29, 2020
BỞI ĐỜI LÀ CÕI TẠM

BỞI ĐỜI LÀ CÕI TẠM

BỞI ĐỜI LÀ CÕI TẠM Bởi đời là cõi tạm Nên sống thật với nhau Nếu kiếp người trôi mau Thì oán thù dừng lại Bởi không gì tồn tại Nên giận hờn bỏ qua Nếu...

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG Đừng nghĩ những việc mình làm không ai biết, phàm làm gì đều có nhân quả báo ứng, đời này và đời sau. Ai cũng nghĩ rằng chết là sẽ hết mọi...

12 ĐIỀU NHÂN QUẢ

12 ĐIỀU NHÂN QUẢ

12 ĐIỀU NHÂN QUẢ Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu. Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn. Thích giúp người ta thường gặp quý nhơn. Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não....

Page 1 of 17 1 2 17