Thứ Hai, Tháng Tám 26, 2019
nghiệp quả phúc báo phước đức

Phúc báo – Nghiệp báo

Sống Vui Khỏe Club chia sẻ bài viết của một bạn tên Lâm đã khai mở Tâm Linh, có khả năng soi căn, giải nghiệp trong những trường hợp được Bề Trên cho phép. Nói đến Nghiệp...