BỞI ĐỜI LÀ CÕI TẠM

BỞI ĐỜI LÀ CÕI TẠM

Bởi đời là cõi tạm Bởi đời là cõi tạm Nên sống thật với nhau Nếu kiếp người trôi mau Thì oán thù dừng lại Bởi không gì tồn tại Nên giận hờn bỏ qua Nếu...

Page 1 of 41 1 2 41