Thứ Hai, Tháng Mười 21, 2019

Con đường Trong Suốt

Con đường Trong Suốt là con đường đi đến trạng thái sống An vui tự do tự tại trong mọi hoàn cảnh, với Trí tuệ hiểu biết sâu sắc và Tâm mãn nguyện sâu xa ngay trong Hiện Tại, an lạc từ Tâm, trong chánh niệm, trong từng ý niệm, từng hơi thở, từng cử chỉ, hành động, Minh Triết trong đời sống, An Lạc trong hiện tại, hiện đời giải thoát.

Cái tôi trong tình yêu

Cái tôi trong tình yêu

Cái tôi trong tình yêu Mỗi người đều đã từng hoặc đang bị tình yêu làm cho buồn khổ. Mình gây đau khổ cho người kia, hoặc người kia gây đau khổ cho mình, hoặc chính...

Page 1 of 2 1 2